Archiwum kategorii: Aktualności

Miesiąc wrzesień w KLUBIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ był bardzo aktywny dla naszych uczestników.

Poniżej skrót wydarzeń i działań jakie prowadziliśmy: ➢ skierowaliśmy 15 osób bezrobotnych na prace społecznie użyteczne, które należą do        instrumentów aktywnej integracji- aktywizacji zawodowej. Taka forma wsparcia to okazja na zdobycie cennego doświadczenia, jak i rozeznanie obecnego … Czytaj dalej

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

MOPS w Siemianowicach Śląskich zakończył realizację projektu KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, uruchamiając Klub Integracji Społecznej w czerwcu 2013r. pozyskał na jego realizację środki  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej”, Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa … Czytaj dalej

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Ostatnie działania KIS

Jeszcze tylko miesiącu czerwcu dzieci uczestników projektu mogą jeszcze skorzystać z darmowych korepetycji i poprawić wyniki w nauce. Cieszą się one nadal dużym zainteresowaniem co jest dla nas sygnałem, że bezpłatna pomoc edukacyjna jest potrzebna w naszym mieście. Dowodem na … Czytaj dalej

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Prowadzenie własnej firmy… to proste!

W ramach wsparcia szkoleniowo – doradczego „Klub Integracji Społecznej” zorganizował dla swoich uczestników zajęcia dotyczące zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Odbyły się one w naszej siedzibie przy ul. Topolowej. Podczas trzydziestu godzin zajęć kursanci zdobywali wiedzę na temat m.in. … Czytaj dalej

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Szkolenia podnoszące kwalifikacje uczestników

Klub Integracji Społecznej realizuje zadania należące do reintegracji społecznej i zawodowej. Uczestnicy biorący udział w projekcie to osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Działania jakie prowadzimy zmierzają przede wszystkim do aktywizacji zawodowej czego przykładem są liczne szkolenia podnoszące kwalifikacje naszych uczestników. Wybór … Czytaj dalej

Opublikowano Aktualności | Skomentuj