Cele, które projekt ma osiągnąć

Projekt ma na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców Siemianowic Śląskich poprzez:

- przeciwdziałanie poczuciu wyobcowania i społecznej alienacji z powodu braku zatrudnienia

- rozwój umiejętności poruszania się po rynku pracy

- zdobycie nowych lub rozszerzenie już posiadanych kwalifikacji zawodowych

- zwiększenie umiejętności społecznych i interpersonalnych

- wykształcenie postaw pro aktywnych na rynku pracy