MOPS w Siemianowicach Śląskich zakończył realizację projektu KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, uruchamiając Klub Integracji Społecznej w czerwcu 2013r. pozyskał na jego realizację środki  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej”, Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Nasz Ośrodek posiadając te fundusze mógł w pełni realizować instrumenty należące do aktywizacji społecznej i zawodowej. Z działań KIS-u skorzystało 219 osób bezrobotnych w tym 42 osoby niepełnosprawne. Bazując na nabytym doświadczeniu możemy powiedzieć, że bezrobocie to trudny i złożony problem społeczny. Wymaga on kompleksowego i wielowymiarowego działania dlatego też owocnie współpracowaliśmy z Powiatowym Urzędem Pracy oraz liczną grupą specjalistów. Wymiernym efektem naszej pracy jest uzyskanie zatrudnienia przez 53 osoby  w tym  25 osób w ramach stażu zawodowego i 28 w ramach umowy o pracę. Zauważyliśmy też,  że w drugiej edycji projektu do „Klubu Integracji Społecznej” trafiało więcej chętnych, którzy z własnej inicjatywy chcieli  skorzystać z naszego wsparcia. Uczestnicy Ci wykazywali dużą motywację do działania wierząc, że oferowane  formy wsparcia przyniosą im szanse na lepsze życie a co za tym idzie stworzą perspektywy na przyszłość. Częste kontakty z uczestnikami projektu  pozwoliły nam na nawiązywanie pozytywnych  relacji.  Było to dla nas bardzo ważne i pomagało  skuteczniej tworzyć plan pracy wykorzystując odpowiednie instrumenty. Z naszego wsparcia korzystała również  młodzież i dzieci szkól podstawowych, gimnazjalnych i średnich biorąc udział w korepetycjach. Spośród wszystkich uczestników  około 140 osób podwyższyło kwalifikacje zawodowe zwiększając tym samym swoje szanse na rynku pracy. Niepełnosprawni uczestnicy projektu mogli  wyjechać na tygodniowe zajęcia z arteterapii. Tak w skrócie możemy przedstawić dwuletnią działalność Klubu Integracji Społecznej ponieważ tylko do 30 czerwca 2015r. mieliśmy  środki  z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację tego typu działań. Korzystając z okazji chcieliśmy podziękować naszym uczestnikom za wszystkie ciepłe słowa i serdeczne gesty, które dopingują nas do dalszej pracy. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich zawsze wychodzi naprzeciw osobom będącym w potrzebie wykorzystując do tego zasoby własne oraz pozyskując środki z różnych źródeł. Nadal będziemy robić wszystko by mieszkańcy Naszego miasta mieli możliwość skorzystania z różnych formy wsparcia a chęci do pracy i motywacji nam nie brakuje.

                                                                                                                                             Lider KIS  Beata Adaś

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.